Mikropożyczki będą zwolnione z egzekucji i umorzone z urzędu

close