Wpis do rejestru dłużników niewypłacalnych – kiedy następuje, czym jest, jak usunąć?

close