Niepoinformowanie kontrahentów o trudnej sytuacji firmy może mieć skutki karne

close